Skip to content

Ułatwienia dostępu

Witamy na stronie

Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie LOM jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego, pełniącą funkcję związku ZIT, powołaną przez 26 partnerów celem zapewnienia zrównoważonego, zintegrowanego i długofalowego rozwoju miast, gmin i powiatów w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym oraz zacieśniania partnerskiej współpracy przy realizacji zadań przewidzianych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Problemy naszych mieszkańców nie znają granic administracyjnych

– Krzysztof Żuk

Członkowie

Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Top