Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb Miasta Lublin.

Gmina Lublin

  Lublin to największe miasto na wschodzie Polski, a zarazem stolica województwa lubelskiego, to „Brama Unii Europejskiej na Wschód”, stolica Polski Wschodniej. Zajmuję powierzchnię 147,45 km2, na której mieszka 331 991 osób. Czyni to Lublin 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji.

  Lublin położony jest na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie, odmienne krajobrazowo części: lewobrzeżną, z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi oraz prawobrzeżną – będącą częścią Płaskowyżu Świdnickiego. Lublin należy historycznie do Małopolski i jest stolicą Lubelszczyzny. Ogromnym atutem miasta jest jego położenie w niedużej odległości od wschodniej granicy Unii Europejskiej.

  Lublin jest największym ośrodkiem akademickim, gospodarczym i administracyjnym po wschodniej stronie Wisły. Najbliższe przejście graniczne z Ukrainą – Dorohusk, znajduje się niecałe 100 kilometrów stąd. Od Lwowa dzieli Lublin zaledwie 217 kilometrów, czyli ok. 3 godziny jazdy samochodem, a podróż do oddalonego o 503 kilometry Mińska, stolicy Białorusi, zajmuje ok. 6 godzin. Położenie czyni Lublin w obecnych realiach geopolitycznych ambasadorem spraw wschodnich w Unii Europejskiej oraz reprezentantem spraw unijnych na Wschodzie.

  Krzyżują się tu ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki stale udoskonalanej infrastrukturze komunikacyjnej, powstają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z centralną i południową Polską, a otwarty w grudniu 2012 roku Port Lotniczy Lublin zapewnia szybki dostęp do najważniejszych miast i węzłów komunikacyjnych Europy: Dublina, Frankfurtu, Londynu, Oslo i Sztokholmu.

  Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Bogata, siedmiowiekowa historia Lublina oraz położenie w wielokulturowym tyglu stanowią o jego szczególnych walorach. To zaczarowane miejsce przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.

  Lublin to miasto inspiracji, gdzie świadomość historii inspiruje przyszłość. Odbywają się tu renomowane międzynarodowe wydarzenia artystyczne, festiwale teatralne, muzyczne i prezentujące sztukę współczesną. Wysoki poziom oferty kulturalnej zapewniają również działające w mieście teatry, galerie, kluby studenckie. Organizowane koncerty, przedstawienia, happeningi, festiwale czy wystawy ożywiają ulice Lublina. Wśród najbardziej znanych imprez kulturalnych można wymienić Carnaval Sztuk-Mistrzów, Festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Festiwal „Konfrontacje Teatralne” czy Europejski Festiwal Smaku.

  Lublin jest jednym z miast o największej dynamice inwestycji. Uruchomienie Portu Lotniczego Lublin, budowa obwodnicy wraz z drogami dojazdowymi czy unowocześnienie systemu miejskiego transportu publicznego w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju infrastruktury i tworzenia przyjaznych warunków do inwestowania, co sprawia, że Lublin umacnia swoją pozycję na mapie Polski i Europy.

  Lublin jest jednym z najważniejszych i najprężniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Zachęca do edukacji bogatą ofertą kierunków studiów, doskonałą kadrą naukową oraz działaniami na rzecz wspierania studentów m.in. poprzez przyznawane stypendia i nagrody. Na cieszących się renomą uczelniach publicznych i w zdobywających prestiż niepublicznych szkołach wyższych studiuje ponad 70 tys. osób, nie tylko z Polski.

  Lublin jest Bramą Wschodu, wizytówką Polski w kontaktach z krajami Partnerstwa Wschodniego. To efekt nie tylko położenia geopolitycznego, ale również dziedzictwa historycznego miasta. Integrująca się Europa przesunęła się daleko na Wschód, przywracając Lublinowi jego naturalną rolę łącznika pomiędzy Wschodem i Zachodem. Lublin jest niekwestionowanym liderem w Polsce we współpracy ze wschodnimi partnerami. Dotyczy ona zarówno oficjalnych kontaktów na poziomie władz i urzędów, jak i bezpośrednich związków wielu instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Prowadzone działania związane są z różnymi dziedzinami życia, są to m.in.: inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania miastem, projekty w obszarze kultury i nauki.

  Źródło: www.lublin.eu

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk

  Top