Skip to content

Ułatwienia dostępu

Logotyp gminy Wólka.

Gmina Wólka

  Gmina Wólka jest gminą wiejską leżącą w województwie i powiecie lubelskim. Od południa sąsiaduje ze stolicą województwa – Lublinem, którego peryferie stanowi w istocie znaczna część obszaru gminy. Związki obszaru gminy z Lublinem wzmacnia fakt, że przez gminę przebiega główny szlak łączący stolicę województwa z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, będącym popularnym obszarem wypoczynku wakacyjnego i weekendowego dla wielu mieszkańców miasta wojewódzkiego. Pozostałe gminy sąsiadujące z gminą Wólka to: Niemce (położone również w powiecie lubelskim), Świdnik i Mełgiew (leżące w powiecie świdnickim) oraz Łęczna i Spiczyn (z powiatu łęczyńskiego). Pod względem administracyjnym obszar gminy podzielony jest na 19 jednostek pomocniczych: Bystrzyca, Długie, Jakubowice Murowane, Biskupie-Kolonia, Kolonia Pliszczyn, Kolonia Świdnik Mały, Łuszczów Drugi, Łuszczów Pierwszy, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice, Świdniczek, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Mały, Turka, Turka os. Borek, Wólka.

  Powierzchnia administracyjna gminy Wólka wynosi 72,65 km2. Rozciąga się ona przede wszystkim na obszarze 2 rozdzielonych doliną Bystrzycy mezoregionach Wyżyny Lubelskiej: Płaskowyżu Nałęczowskim i Płaskowyżu Świdnickim. Jest to obszar z lekka pofałdowany, z wyrazistymi dolinami rzecznymi Bystrzycy i Ciemięgi. Północny skraj obszaru gminy, oddzielony doliną Ciemięgi, to południowy fragment Wysoczyzny Lubartowskiej, będącej częścią Niziny Południowopolskiej.

  Na wyjątkową atrakcyjność tych terenów wpływa również fakt, że obfitują one w walory krajobrazowo-turystyczne: Park Krajobrazowy Doliny Ciemięgi, obszar „Natura 2000”, wąwozy i lasy przecinające zachodnią część gminy, liczne zabytki leżące na trasie popularnych ścieżek rowerowych. Ekologiczna ścieżka turystyczna o długości ponad 10 km rozpoczyna się na granicy z Lublinem, w Jakubowicach Murowanych, przebiegając następnie przez Łysaków, Turkę, Sobianowice oraz Bystrzycę i kończąc swoją trasę w miejscowości Charlęż na granicy z gminą Spiczyn.

  W bliskiej lokalizacji ścieżki podziwiać można obiekty zabytkowe takie, jak dwór obronny oraz młyn gospodarczy w Jakubowicach Murowanych, ruiny młyna wodnego w Turce, późnobarokowy kościół oraz zespół dworsko – parkowy w Bystrzycy, dwór w Sobianowicach oraz liczne przydrożne kapliczki. Na trasie ścieżki zlokalizowane są również miejsca odpoczynku dla turystów oraz przystań kajakowa na rzece Bystrzyca w Sobianowicach.

  W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny przyrost liczby mieszkańców, głównie z powodu wzmożonego osadnictwa. Największy przyrost liczby zameldowanych osób widoczny jest w rozbudowującym się w centralnej części gminy osiedlu Borek. Nowoczesna zwarta zabudowa zapewnia wszystkie udogodnienia dostępne w mieście, a jednocześnie oferuje więcej spokoju w porównaniu do dużej aglomeracji.

  Dobrze rozwijająca się infrastruktura gminna, dostęp do wszystkich mediów w większości sołectw, ciągle udoskonalana, świetnie rozwinięta sieć dróg gminnych – to zalety zachęcające do nabywania gruntów i osiedlania się na terenie Gminy Wólka. Dynamicznie powstają więc małe osiedla domków jednorodzinnych o charakterze willowym w Kolonii Pliszczyn, Łuszczowie, Turce, Biskupiu Kolonii, Kolonii Świdnik Mały, Sobianowicach.

  Gmina Wólka sąsiaduje z lotniskiem, które zapewnia połączenia z portami lotniczymi w Polsce i za granicą. Lotnisko zwiększa mobilność mieszkańców, którzy dzięki szybkim i łatwym połączeniom lotniczym mogą odbywać podróże do innych regionów w kraju i za granicą. Wygodna komunikacja lotnicza przyciąga także turystów, pragnących zwiedzać i wypoczywać na Lubelszczyźnie. Sąsiedztwo portu lotniczego wpływa również pozytywnie na rozwój wielu branż przemysłu ulokowanych w regionie i dynamiczny wzrost gospodarczy.

  Przez tereny Gminy Wólka przebiega obwodnica Lublina, jako droga ekspresowa klasy S, która rozwiązuje problemy komunikacyjne i niezwykle poprawia wizerunek i dostępność regionu.

  Mieszkańcy dysponują atrakcyjnymi terenami budowlanymi. Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, który w związku z licznymi wnioskami mieszkańców jest systematycznie modyfikowany pod kątem tworzenia nowych terenów budowlanych i inwestycyjnych.

  Pomimo coraz większego wzrostu osadnictwa, znaczna część mieszkańców Gminy Wólka utrzymuje się nadal z rolnictwa, dużą część powierzchni gminy stanowią użytki rolne, na których zlokalizowane są małe gospodarstwa rolne. Ze względu na wysoką jakość gleb dominuje uprawa zbóż oraz warzyw.

  Na obszarze gminy istnieją duże możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Najwięcej podmiotów rejestruje działalność usługową, handlową i w branży budowlanej.

  Z wielką przyjemnością zapraszamy do Gminy Wólka – miejsca, gdzie zgodnie współistnieją ze sobą nowoczesne inwestycje i naturalne piękno lubelskiego krajobrazu. To gmina przychylnie spoglądająca zarówno na turystów, jak i coraz liczniejszych nowych mieszkańców oraz inwestorów.

  Źródło: www.wolka.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Wólka, Edwin Gortat

  Top