Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb Miasta Lubartów.

Gmina Miasto Lubartów

  Współczesny Lubartów to miasto stale rozwijające się, inwestujące w nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Jest położone 26 km na północ od Lublina. Zajmuje obszar 13,91 km², leży w środkowej części Lubelszczyzny, nad rzeką Wieprz. Jest siedzibą powiatu i dziesiątym co do wielkości miastem w województwie lubelskim, pod względem liczby mieszkańców (22 tysiące).

  Przywilej lokacyjny miastu nadał Król Zygmunt I Stary 29 maja 1543 r., z inicjatywy wojewody lubelskiego Piotra Firleja. Nazwa miasta wiąże się z rodami jego właścicieli: Firlejów (Lewartów – od herbu Lewart) i Sanguszków (Lubartów – od legendarnego przodka Lubarta).

  Atrakcyjność Lubartowa do prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 2000 funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych. Część z nich działa na terenach gospodarczych, gdzie w 2011 roku powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec.

  Wizytówką miasta jest Zespół Pałacowo – Parkowy. Dzięki rekonstrukcji, której dokonano w oparciu o projekt polskiego planisty ogrodów – Gerarda Ciołka, jako jeden z nielicznych w kraju park lubartowski utrzymany jest w stylu francuskim. Obecnie prowadzona jest rewitalizacja tego terenu. Tuż obok trwa remont barokowo-klasycystycznej, przypałacowej oranżerii (obecnie własność prywatna), która po II wojnie światowej popadła w ruinę.

  W pobliżu Pałacu Sanguszków położona jest Bazylika mniejsza św. Anny, wybudowana w latach 1733-1738, projektu Pawła Antoniego Fontany. Ten barokowy, murowany, dwuwieżowy kościół, został ufundowany przez Księcia Pawła Karola Sanguszkę. Warty obejrzenia jest Kościół św. Wawrzyńca w stylu baroku toskańskiego, położony przy Klasztorze O. Kapucynów. Piękne są również okolice Lubartowa. Miasto położone jest w otoczeniu Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest jednym z cudów Polski wyłonionych w konkursie National Geographic.

  Lubartów to także sport na światowym poziomie. Przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Autonomiczna Grupa Sekcji już od lat zdobywają złote i srebrne medale na europejskich i światowych mistrzostwach w Taekwon-do ITF. Na kulturalnej mapie miasta wyróżnia się Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina, wielokrotnie nagradzana na krajowych przeglądach Kapela Ludowa „Lubartowiacy”, a także Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. W mieście organizowane są imprezy ogólnopolskie oraz o zasięgu wojewódzkim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Rock Alert Festiwal, Muzykowanie na Ludową Nutę, Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów, Lubartowskie Annowanie – Zlot Anek, Święto Roweru, Biegi Lewarta, Dni Lubartowa, Amatorskie Spotkania Taneczne, Ogólnopolski Turniej Szachowy. Lubartów na stałe współpracuje z miastami partnerskimi: Hajdudorog na Węgrzech i Raseiniai na Litwie. Od 2007 roku do realizowanej współpracy dołączył Emilczyn z Ukrainy. Lubartów utrzymuje także kontakty z ukraińskim miastem Sławuta, związanym z rodem Sanguszków.

  Źródło: www.lubartow.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Burmistrz Miasta Lubartów, Krzysztof Paśnik

  Top