Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Spiczyn.

Gmina Spiczyn

  Gmina Spiczyn to średniej wielkości gmina o charakterze głównie rolniczym. Liczba mieszkańców wynosi ok. 5 600 osób, natomiast powierzchnia to 83 km2.

  Gmina liczy 13 sołectw. Są to: Charlęż, Ziółków, Januszówka, Jawidz, Kijany, Ludwików, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Stawek, Stoczek, Spiczyn, Zawieprzyce oraz Zawieprzyce–Kolonia.

  Główne uprawy to zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel.

  Teren Gminy Spiczyn przecinają dwie największe rzeki Wyżyny Lubelskiej: Wieprz i Bystrzyca. Dolina Wieprza i Bystrzycy stanowią korytarz ekologiczny o randze krajowej, w dolinach tych rzek znajdują się starorzecza.

  Do zasobów przyrody naszej gminy zaliczyć należy także Nadwieprzański Park Krajobrazowy, o pow. 6,65 ha, obejmujący Dolinę Wieprza w tym cześć doliny zwanej Łęczyńskim Przełomem Wieprza. Warte uwagi są Otuliny Nadwieprzańskiego i Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Aleje Lipowe przy drogach Zawieprzyce–Charlęż, Jawidz–Lubartów oraz Charlęż–Jawidz, zakwalifikowane jako pomniki przyrody.

  Warunki geograficzne gminy pozwalają na zorganizowanie wycieczek rowerowych oraz spływów kajakowych doliną Wieprza. Gmina Spiczyn posiada również niewielką bazę noclegową – schronisko w Zawieprzycach, internat w Kijanach.

  Warto zobaczyć zabytki gminy: Kościół pod wezwaniem św. Anny w Kijanach, zespoły parkowo–pałacowe w Kijanach i Zawieprzycach, XVIII wieczny cmentarz rzymsko–katolicki w Kijanach, gdzie spoczywają krewni Marii Skłodowskiej-Curie.

  W obrębie gminy znajdują się dwa duże zespoły pałacowo-parkowe: w Kijanach i Zawieprzycach. Barokowy zespół pałacowy w Zawieprzycach, wzniesiony dla Atanazego Miączyńskiego oraz XVII wieczny pozostający niestety w ruinie, pałac autorstwa Tylmana z Gameren. Towarzyszą mu kaplica św. Antoniego Padewskiego, murowane oficyna, lamus i prowadząca do zespołu brama pochodzące również z XVII w. Zespół otacza XIX-wieczny park krajobrazowy, oraz usytuowana tuż poza jego granicami oranżeria.

  Obecnie w budynkach Zespołu Parkowo-Pałacowego znajduje się siedziba Wiejskiego Domu Kultury. Dom ten rozpoczął działalność w sierpniu 2007 r. Niemal w każdy weekend organizowane są tam wystawy, wernisaże twórców ludowych i innych artystów z województwa lubelskiego.

  Drugi zespół pałacowo-parkowy to XIX wieczny, neorenesansowy pałac i oficyna otoczone parkiem krajobrazowym, w chwili obecnej należące do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

  Na terenie naszej Gminy znajduje się 5 szkół Podstawowych oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie. Swoją działalność artystyczną prowadzą zespół pieśni i tańca Jaworek oraz młodzieżowy zespół ludowy Halka z ZSR w Kijanach.

  Źródło: www.spiczyn.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Spiczyn, Tomasz Iwanicki

  Top