Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Konopnica.

Gmina Konopnica

  Konopnica jest podmiejską gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina. Jest ściśle związana z największą aglomeracją po prawej stronie Wisły. Krajobraz wielkiego miasta zmienia się tu na obraz osiedli domów jednorodzinnych i przechodzi w typowo wiejskie polskie obszary pól, łąk i gospodarstw. Są tutaj także dwa duże kompleksy leśne i kilka mniejszych zagajników, środowisko jest nieskażone, co sprawia, że na terenie gminy chętnie osiedlają się mieszkańcy pobliskiego Lublina. Gmina Konopnica należy do Powiatu Lubelskiego – jednego z 24 powiatów Województwa Lubelskiego. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Jastków, od południa z gminą Niedrzwica Duża, od zachodu z gminami: Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem. Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S-19, która jest częścią zachodniej obwodnicy Lublina oraz linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia-Dorohusk.

  Według danych z dnia 31 grudnia 2022 r. łączna liczba ludności (osoby zameldowane na pobyt stały) w gminie Konopnica wyniosła 14 063 osoby.

  Źródło: www.konopnica.eu

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Konopnica, Mirosław Żydek

  Top