Skip to content

Ułatwienia dostępu

Czym są Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na perspektywę finansową 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego miasta.

 

Zobacz więcej informacji o

ZIT - zdjęcia
Budynek NZOZ W Konopnicy. Udogodnienia Dla Osób Z Niepełnosprawnościami - Miejsca Parkingowe, Chodniki I Podjazd Do Wejścia.

Gmina Konopnica –
Budynek ZOZ w Motyczu
| Źródło: Gmina Konopnica

Efekt Projektu W Gminie Mełgiew. Węzeł Przesiadkowy, Na Którym Zaparkowane Są Samochody.

Gmina Mełgiew –
Węzeł przesiadkowy
| Źródło: Gmina Mełgiew

Węzeł Przesiadkowy Przy Stacji PKP Motycz Z Parkingiem I Wiatą Przystankową.

Gmina Konopnica – Węzeł przesiadkowy przy stacji PKP Motycz w Kozubszczyźnie
| Źródło: Gmina Konopnica

Widok Z Góry Na Plac Litewski W Lublinie Podczas Zachodu Słońca. Ludzie Zbierają Się Wokół Fontanny W Oczekiwaniu Na Pokaz Multimedialny.

Gmina Lublin – Plac Litewski wieczorem z lotu ptaka
| Źródło: Gmina Lublin

Węzeł Przesiadkowy W Nałęczowie Z Wiatą Przystankową I Parkingiem. Wokół Zagospodarowanie Terenu W Postaci Mini-parku Z Alejkami, ławkami Oraz Pergolą.

Gmina Nałęczów –
Węzeł przesiadkowy
| Źródło: Gmina Nałęczów

Węzeł Przesiadkowy W Nasutowie Z Wiatą Przystankową Oraz Parkingiem Dla Rowerów.

Gmina Niemce – Węzeł przesiadkowy w Nasutowie
| Źródło: Gmina Niemce

Węzeł Przesiadkowy Przy Ulicy Abramowickiej W Lublinie. Widok Z Góry Na Nawrotnicę, Parking Oraz Budynek Socjalny Dla Kierowców.

Gmina Lublin – Węzeł przesiadkowy przy ulicy Abramowickiej
| Źródło: Gmina Lublin

Ścieżka Rowerowa W Pasie Zieleni Wzdłuż Chodnika Na Miejskim Osiedlu W Świdniku.

Gmina Miejska Świdnik –
droga rowerowa
| Źródło: Gmina Miejska Świdnik

Top