Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Niemce.

Gmina Niemce

  Gmina Niemce leży w centralnej części województwa lubelskiego. Gmina graniczy z siedmioma innymi jednostkami administracyjnym województwa: od południa z miastem Lublin, od południowego wschodu z gminą Wólka, od wschodu z gminą Spiczyn, od północy z gminą Lubartów, od północnego zachodu z gminą Kamionka, od zachodu z gminą Garbów, od południowego zachodu z gminą Jastków. Gminę, zajmującą powierzchnię 141,14 km2 i posiadającą 29 sołectw zamieszkuje 19 973 osób (zameldowanych według stanu na dzień 17.08.2022 r.). Gęstość zaludnienia terenu gminy jest wysoka, jak na gminę wiejską – 141 osób na 1 km2.

  W gminie Niemce są dwie placówki Poczty Polskiej, Komisariat Policji, Bank Spółdzielczy, Gminna Biblioteka Publiczna z dwoma oddziałami w Niemcach i czterema filiami, Gminny Ośrodek Kultury, trzy gminne ośrodki zdrowia, jeden zespół szkół ponadpodstawowych, siedem samorządowych szkół podstawowych, trzy przedszkola samorządowe, jeden niepubliczny punkt przedszkolny oraz gminny żłobek. Na terenie gminy działa dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

  Pierwotnie w latach sześćdziesiątych XIX wieku siedzibą władz gminy była wieś Nasutów. Jednak już w Skorowidzu Królestwa Polskiego w wykazach z 1877 i 1884 roku miejsce Nasutowa zajmuje jednostka administracyjna pod nazwą „Gmina Niemce”. Pewne jest, że 1880 roku Niemce były siedzibą gminy. Należała do powiatu lubartowskiego i parafii Bystrzyca oraz sądu gminnego II okręgu w Kamionce i guberni Lubelskiej. W skład wsi wchodziło wówczas 61 domów.

  Znajdowała się tutaj szkoła „początkowa ogólna”, gorzelnia i browar. W skład gminy Niemce wchodziły wsie: Baszki, Bratniak, Ciecierzyn, Dys, Elizów, Majdan Kozłowiecki, Nasutów, Niemiecka Wola, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Włóki i Zalesie. W przybliżonej strukturze gmina funkcjonowała w okresie istnienia II Rzeczypospolitej i w pierwszych latach po wojnie do 1954 roku, gdy podziałem administracyjnym dotychczasowe gminy zmieniono tworząc mniejsze jednostki administracyjne składające się z kilku wsi- gromady. Wraz z kolejną reformą administracyjną Polski w 1973 roku reaktywowano gminę Niemce w obszarze zbliżonym do obecnego przyłączając tereny gminy, a następnie gromady Krasienin. Gmina Niemce włączona została w struktury powiatu lubelskiego. Stan ten przetrwał do maja 1975 roku, kiedy to kolejna reforma administracyjna zlikwidowała powiaty. Ponowne utworzenie powiatów w 1999 roku doprowadziło do włączenia gminy Niemce w struktury Powiatu Lubelskiego.

  Źródło: www.niemce.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Niemce, Marian Golianek

  Top