Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Piaski.

Gmina Piaski

  Gmina Piaski

  Gmina Piaski to gmina miejsko-wiejska we wschodniej Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim. Liczba mieszkańców wynosi 10 tys. osób, natomiast powierzchnia to 170 km2.

  Gmina liczy 40 sołectw: Borkowszczyzna, Brzezice, Brzezice Pierwsze, Brzeziczki, Bystrzejowice Pierwsze, Bystrzejowice Drugie, Bystrzejowice Trzecie, Emilianów, Gardzienice Pierwsze, Gardzienice Drugie, Giełczew, Jadwisin, Janówek, Józefów, Kawęczyn, Kębłów, Klimusin, Kolonia Siedliszczki, Kolonia Wola Piasecka, Kozice Dolne, Kozice Dolne-Kolonia, Kozice Górne, Majdan Brzezicki, Majdan Kawęczyński, Majdan Kozic Dolnych, Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Marysin, Młodziejów, Nowiny, Piaski Górne, Piaski Wielkie, Siedliszczki, Stefanówka, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wola Gardzienicka, Wola Piasecka, Żegotów.

  Źródło: www.piaski.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Burmistrz Piask, Michał Cholewa

  Top