Skip to content

Ułatwienia dostępu

Zarząd Stowarzyszenia LOM jest jego organem wykonawczym, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Jednocześnie realizuje cele Stowarzyszenia wskazane w jego Statucie, m. in. poprzez podejmowanie uchwał i przyjmowanie stanowisk.

 

Skład Zarządu
Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego:

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Artur Szymczyk
Przewodniczący Zarządu

Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, Zdzisław Antoń, Starosta Lubelski.

Zdzisław Antoń
Wiceprzewodniczący Zarządu

Członek Zarządu Stowarzyszenia, Michał Cholewa, Burmistrz Piask.

Michał Cholewa
Członek Zarządu

Członek Zarządu Stowarzyszenia, Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

Teresa Kot
Członek Zarządu

Członek Zarządu Stowarzyszenia, Krzysztof Paśnik, Burmistrz Lubartowa.

Krzysztof Paśnik
Członek Zarządu

Top