Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Jastków.

Gmina Jastków

  Gmina Jastków malowniczo położona w pasie Płaskowyżu Nałęczowskiego, pośrodku dwóch dolin rzecznych Ciemięgi i Czechówki, jest atrakcją turystyczną dla aktywnych mieszkańców pobliskiego Lublina. Urozmaicone ukształtowanie powierzchni gminy, wąwozy, głębocznice i rozcięcia erozyjne wpływają na piękno krajobrazu i jej szatę roślinną. Dwa uczęszczane szlaki rowerowe biegną od Snopkowa przez Lisi Dół, Józefów, Panieńszczyznę, Dąbrowicę i Dębowy Dół do Pałacu w Jastkowie, a z Jastkowa przez Sieprawice, Zofiówkę, dolinę Ciemięgi do Ługowa obok pałacu i przez Mosznę do pałacu w Tomaszowicach.

  Na obszarze gminy zachowało się wiele ciekawych zabytków kultury materialnej, w głównej mierze o charakterze rezydencjonalnym. Turyści mogą obejrzeć, zespół zabytkowy w Dąbrowicy z zachowaną cenną Basztą Pałacu Firlejów, zespoły pałacowo-parkowe w Snopkowie i Tomaszowicach oraz będący obecną siedzibą urzędu gminy zespół pałacowo-parkowy w Jastkowie, położony na terenie malowniczego parku w stylu angielskim.

  Niewątpliwie zabytkiem na skalę ogólnopolską jest cmentarz wojenny w Jastkowie, gdzie pochowani zostali żołnierze 4 Pułku Piechoty Legionów, którzy polegli w bitwie pod Jastkowem w 1915 roku.

  Rozbudowane zaplecze turystyczne w skład którego wchodzą hotele i gospodarstwa agroturystyczne w Dębówce, Piotrawinie i Dąbrowicy, tworzy warunki do aktywnego spędzenia wolnego czasu i obcowania z naturą.

  Gmina ma dobry układ połączeń komunikacyjnych z Lublinem, Warszawą, Kraśnikiem, Rzeszowem, Nałęczowem i Kazimierzem Dolnym zarówno drogami rangi wojewódzkiej jak i drogi ekspresowe S-17 i S-19 oraz linią kolejową Lublin-Warszawa.

  Na naszym terenie zamieszkuje ponad 13 tys. mieszkańców w 25 miejscowościach na obszarze ponad 11 380 hektarów. Dogodna sieć drogowa oraz uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną wpływa na atrakcyjność osadniczą gminy. Już od wielu lat daje się zauważyć zmianę sposobu użytkowania gruntów. Na terenach położonych w pobliżu Lublina przeważająca część gruntów została zajęta pod rozproszoną zabudowę jednorodzinną. Natomiast w miejscowościach położonych w oddaleniu od miasta, Gmina Jastków zachowała swój dawny charakter rolniczy i tu rozlokowane są gospodarstwa rolnicze. Uprawą, która charakteryzuje naszą gminę są liczne plantacje chmielu, które w sezonie wegetacji dodają urody okolicznym pejzażom.

  Pod względem inwestycyjno-gospodarczym teren gminy charakteryzuje się bogatą ofertą handlowo-usługową, przedstawianą przez lokalnych przedsiębiorców. Najwięcej firm ulokowało się wzdłuż drogi nr 12 z Lublina do Warszawy.

  Gmina Jastków cechuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną. Posiadamy 5 szkół podstawowych. Dobry stan budynków, wyposażenie, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, profesjonalnie zorganizowany dowóz uczniów i doskonałe wyniki osiągane na egzaminach czynią ofertę edukacyjną Gminy Jastków bardzo atrakcyjną, a duża liczba rozsianych po gminie Klubów Przedszkolaka pozwala najmłodszym mieszkańcom rozwijać swoje talenty i umiejętności społeczne.

  Społeczność Gminy Jastków uczestniczy w licznych festiwalach, spotkaniach, konferencjach oraz organizowanych imprezach. Nasze prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje pozarządowe i instytucje kultury realizują wiele projektów społeczno – kulturalnych.

  Interesująca historia, malownicze położenie i aktywni, gościnni mieszkańcy zachęcają do pozostania w naszej gminie na dłużej, może na zawsze.

  Źródło: www.jastkow.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Jastków, Paweł Jędrejek

  Top