Skip to content

Ułatwienia dostępu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LOM jest jego organem kontroli wewnętrznej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

    1. Kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, gospodarności i rzetelności powierzonych zadań i środków finansowych.
    2. Kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia LOM i uchwałami Walnego Zebrania oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
    3. Opiniowanie sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd.

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wiesław Pardyka

Wiesław Pardyka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Joanna Kaznowska

Joanna Kaznowska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej - Bartosz Dąbrowski

Bartosz Dąbrowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej- Karol Ługowski

Karol Ługowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej - Artur Markowski

Artur Markowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Poprzednie składy Komisji Rewizyjnej:

I kadencja (2023-2024)

Top