Skip to content

Ułatwienia dostępu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LOM jest jego organem kontroli wewnętrznej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

    1. Kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, gospodarności i rzetelności powierzonych zadań i środków finansowych.
    2. Kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia LOM i uchwałami Walnego Zebrania oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
    3. Opiniowanie sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd.

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.

Krzysztof Urbaś
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Artur Markowski, Wójt Gminy Wojciechów.

Artur Markowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej, Karol Ługowski, Burmistrz Kamionki.

Karol Ługowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej, Tomasz Marzęda, Starosta Lubartowski.

Tomasz Marzęda
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej, Wisław Pardyka, Burmistrz Nałęczowa.

Wiesław Pardyka
Członek Komisji Rewizyjnej

Top