Skip to content

Ułatwienia dostępu

Komitet Społeczny LOM jest społeczno-gospodarczym ciałem doradczym Stowarzyszenia LOM uwzględniającym swoją reprezentacją takie obszary jak:

    • społeczeństwo obywatelskie,
    • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
    • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Zasady funkcjonowania Komitetu Społecznego określa regulamin.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia LOM, prawo zgłaszania kandydatur na członków lub członkinie Komitetu Społecznego przysługuje Członkom Stowarzyszenia LOM.

Skład Komitetu Społecznego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
Członkini Komitetu Społecznego, Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Justyna Choroś

Liderka zespołu zmian systemowych i rzecznictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków
Biogram
Członek Komitetu Społecznego, dr hab. Michał Domagała, KUL.

dr hab. Michał Domagała

Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Biogram
Członkini Komitetu Społecznego, dr Dagmara Kociuba, UMCS.

dr Dagmara Kociuba

Adiunkt w Katedrze Gospodarki przestrzennej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Biogram
Członkini Komitetu Społecznego, Aleksandra Kulik, Fundacja Sempre a Frente.

Aleksandra Kulik

Prezeska Fundacji Sempre a Frente
Biogram
Członkini Komitetu Społecznego, Małgorzata Olechowska, LGD Kraina wokół Lublina.

Małgorzata Olechowska

Prezes LGD "Kraina wokół Lublina"
Biogram
Członkini Komitetu Społecznego, Dorota Ozimek, Fundacja Szpilka.

Dorota Ozimek

Prezeska Fundacji Szpilka
Biogram
Członek Komitetu Społecznego, Zbigniew Pacholik, LGD Zielony Pierścień.

Zbigniew Pacholik

Prezes LGD "Zielony Pierścień"
Biogram
Członek Komitetu Społecznego, prof. Zbigniew Pastuszak, UMCS.

dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS
Biogram
Członek Komitetu Społecznego, dr Marcin Pomarański, UMCS.

dr Marcin Pomarański

Adiunkt w Katedrze Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Wydziału Politologii i Dziennikastwa UMCS
Biogram
Członek Komitetu Społecznego, Paweł Prokop, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

Paweł Prokop

Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich
Biogram

Agnieszka Rudawska

Kierownik Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”
Biogram
Top