Skip to content

Ułatwienia dostępu

Statut Stowarzyszenia:

Statut Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – wersja z dnia 23.11.2022 – Pobierz

Regulaminy:

Regulamin funkcjonowania Komitetu Społecznego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – wersja z dnia 17.02.2023 – Pobierz

Dokumenty strategiczne:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) – wersja z dnia 16.12.2022 – Pobierz

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 – wersja z dnia 04.10.2023 – Pobierz

Załącznik nr 1 do SRP LOM – Fiszki projektów w ramach instrumentu ZIT do Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – wersja z dnia 04.10.2023 – Pobierz

Załącznik nr 2 do SRP LOM – Fiszki projektów do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – wersja z dnia 04.10.2023 – Pobierz

Top