Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Mełgiew.

Gmina Mełgiew

  Gmina Mełgiew leży w północnej części powiatu świdnickiego, jako jedyna w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby powiatu, około 15 km od Lublina. Jest gminą o powierzchni 95,64 km2, gdzie zamieszkuje 9 350 osób.

  Pierwsze zapiski na temat Mełgwi sięgają okresu średniowiecza, tj. roku 1325. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, w 1993 roku przystąpiła do ustanowienia swojego herbu.

  Otoczona lasami, z płynącą z południa na północ rzeką Stawek-Stoki, zwaną Giełczewką, stanowi niezwykle malowniczy rejon powiatu. Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują tu aż 77 % terenu gminy. Przeważa uprawa pszenicy, buraków oraz chmielu.

  Przez gminę przebiegają 2 szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 17 Lublin – Zamość – Lwów oraz linia kolejowa Lublin – Dorohusk – Kijów. Urząd Gminy może pochwalić się jedynym w regionie obserwatorium astronomicznym, dysponującym obrotową kopułą i lunetą, sterowanymi komputerowo. Nie lada gratką dla miłośników wędkarstwa z pewnością okażą się mełgiewskie stawy. Łowisko obejmuje 3 zbiorniki wodne, przy których regularnie odbywają się zawody wędkarskie. Nietrudno napotkać tu karpia, lina, tołpygę, czy szczupaka.

  Szczególnie atrakcyjnym miejscem do rodzinnych spacerów oraz wszelkich imprez plenerowych jest malowniczo położony park z amfiteatrem, w sąsiedztwie stawu. Co roku mieszkańcy gminy w barwny sposób obchodzą tu m.in. Dni Mełgwi czy tradycyjne święto rolników – Dożynki.

  Do najcenniejszych zabytków z terenu gminy z pewnością zaliczyć można zespół kościoła parafialnego w Mełgwi, w tym XVII – wieczny kościół oraz nowy, neogotycki z początku XX w. Trzeba zaznaczyć, że Parafia p. w. św. Wita w Mełgwi otrzymała w 2014 roku – jako pierwsza w Polsce – relikwie swojego patrona.

  Turysta podróżujący szlakami gminy Mełgiew napotka na swojej drodze liczne architektoniczne pomniki przeszłości, wśród nich dworki i zespoły parkowo-pałacowe. Przykładem takich miejsc są Janowice, gdzie leży zespół dworski z XIX wieku, wpisany do zabytków województwa lubelskiego. Kolejne, warte zobaczenie miejsce to zespół pałacowo-parkowy w Krzesimowie, położony na wzgórzu w północno-wschodniej części Krzesimowa. Tworzy go grupa obiektów powiązanych ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie. Dworzec kolejowy w Minkowicach to z kolei przykład architektury eklektycznej końca XIX i początku XX wieku. Na uwagę zasługuje także zespół dworsko-parkowy w Krępcu z ok. 1730 r , gdzie zachował się murowany młyn wodny z lat 20 – tych XX w. i imponujący starodrzew parkowy. W miejscowości Podzamcze natrafimy na XVIII – wieczny zespół pałacowy, który przywita nas murowaną, barokową kapliczką św. Jana Nepomucena, a także okazała brama do parku.

  Źródło: www.melgiew.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Mełgiew, Magdalena Wójcik

  Top