Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb powiatu świdnickiego.

Powiat świdnicki

  Powiat liczy 5 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego, w tym jedną gminę miejską (Świdnik), jedną miejsko-wiejską (Piaski) oraz trzy gminy wiejskie (Mełgiew, Rybczewice i Trawniki).

  Pod względem powierzchni Powiat Świdnicki jest najmniejszy w województwie lubelskim. Jego powierzchnia wynosi 468,3 km2.

  Powiat Świdnicki położony jest w centralnej części województwa lubelskiego. Graniczy z powiatami: lubelskim (grodzkim), lubelskim (ziemskim), łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim. Stolica powiatu – Świdnik, położona jest 10 km na wschód od Lublina, przy trasie międzynarodowej Warszawa–Kijów, Warszawa–Lwów. Powiat Świdnicki położony jest w odległości ok. 70 km od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią.

  Istniejące wartości przyrodnicze, biologiczne (widoczne wyraźnie do dziś – bujnie rozwijająca się zieleń, czyste powietrze, atrakcyjne siedlisko dla rzadkich gatunków fauny) terenu obecnej siedziby powiatu znajdują usankcjonowanie w historycznym funkcjonowaniu miejsca. Na przełomie XIX i XX wieku znajdowało się tu położone w lesie letnisko i uzdrowisko, którego klimat sprzyjał odnowie biologicznej i działał leczniczo szczególnie przy schorzeniach reumatycznych. W owym czasie Świdnik pełnił funkcję wsi letniskowej głównie Lublina, choć nie tylko. Być może tak by zostało i kulturowy rozwój tej właśnie przestrzeni poszedłby zupełnie w innym kierunku gdyby nie rozwój przemysłu lotniczego na tym terenie.

  Źródło: www.powiatswidnik.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Starosta świdnicki, Waldemar Jakson

  Top