Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Bychawa.

Gmina Bychawa

  Gmina miejsko-wiejska zajmująca powierzchnię 146,4 km2, zamieszkiwana przez przeszło 11 tysięcy osób. Przez gminę przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne – droga wojewódzka nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś Druga i droga wojewódzka nr 836 Bychawa – Piotrków – Piaski. Ważnym walorem gminy Bychawa jest jej lokalizacja – niespełna 30 km na południe od miasta wojewódzkiego Lublina. Przez teren gminy przepływają dwie niewielkie rzeki: Gałęzówka i Kosarzewka – będąca dopływem Bystrzycy.

  Siedzibą gminy – składającej się z 36 sołectw – jest miasto Bychawa, które może poszczycić się okazałą, bo przeszło 480-letnią historią. Bychawa została założona w 1537 roku przez kasztelana bełskiego i lwowskiego Mikołaja Pileckiego. Wiek XVI i pierwsza połowa XVII to czas wzmożonego rozwoju miasta. Wojny kozackie i szwedzkie spowodowały zniszczenia, których konsekwencje były widoczne przez wiele lat. Dopiero XX wiek pobudził powtórny rozkwit. A wszystko to dzięki działalności ks. Antoniego Kwiatkowskiego – człowieka ogromnie zasłużonego dla Bychawy, który miał niezwykłą zdolność do skupiania wokół siebie przedstawicieli światłych ziemian, mieszczan, lokalnej inteligencji, jak i chłopów. Powstał wtedy szereg instytucji publicznych. Działania pierwszej wojny światowej nie oszczędziły także Bychawy. Podczas drugiej była ośrodkiem ruchu konspiracyjnego, a jej okolice miejscem akcji oddziałów partyzanckich. Żydzi stanowiący większość mieszkańców miasteczka ponieśli śmierć w hitlerowskich obozach zagłady. W 1958 roku Bychawa odzyskała prawa miejskie, które utraciła po powstaniu styczniowym. W latach 1956-1976 Bychawa była stolicą powiatu – powstało wtedy kilka zakładów tzw. przemysłu terenowego dających pracę mieszkańcom, stadion sportowy i zalew wodny służące celom rekreacyjnym, założono spółdzielnię mieszkaniową, wzniesiono Dom Kultury. Gmina Bychawa jest centrum usługowym regionu oraz stanowi swoiste zaplecze aglomeracji lubelskiej – zarówno w aspekcie mieszkaniowym, rekreacyjnym, jak i rolniczym – gdyż tutejsze rolnictwo opiera się na solidnych fundamentach żyznej gleby i wielopokoleniowym doświadczeniu mieszkających tu ludzi.

  Bychawa słynie z pierogów – odbywa się tu Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów”, podczas którego każdy zyskuje niepowtarzalną okazję do skosztowania najróżniejszych rodzajów pierogów. Nadplanowych kalorii można pozbyć się na wycieczce szlakiem rowerowym „Doliną Kosarzewki” – piękne krajobrazy gwarantowane! Jazdę ekologicznym jednośladem najlepiej połączyć ze zwiedzaniem – warto zatrzymać się nad bychawskim zalewem, nad którym górują ruiny pałacu wzniesionego w 1734 roku. Nie tylko wielbiciele historii, ale też natury znajdą coś dla siebie – w pobliżu zalewu położony jest rezerwat przyrody „Podzamcze”, który powstał w celu ochrony zbiorowisk roślinności kserotermicznej.

  Źródło: www.bychawa.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Burmistrz Bychawy, Marta Krzyżak

  Top