Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Jabłonna.

Gmina Jabłonna

  Gmina Jabłonna położona jest w centralnej części województwa lubelskiego, a w południowej części powiatu lubelskiego. Siedzibą gminy jest wieś Jabłonna, usytuowana w środkowo-zachodniej części gminy, w dolinie rzeki Czerniejówki, będącej dopływem Bystrzycy. Odległość z centrum Lublina do Jabłonny wynosi 18 km. Sąsiaduje z gminami: Głusk, Piaski, Krzczonów, Bychawa i Strzyżewice. Powierzchnia gminy obejmuje 131 km2. Większość jej obszaru stanowią grunty orne, lasy i sady. W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Majątek-Jabłonna, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia, Wierciszów, Tuszów, Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia, Wolnica. Liczą 1965 gospodarstw rolnych. Dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków oraz warzyw.

  Na terenie gminy działalność prowadzi: Gminna Biblioteka Publiczna z trzema filiami, Gminne Centrum Kultury mające swoją siedzibę w Piotrkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dwa Ośrodki Zdrowia oraz Zespół Szkół w Jabłonnie i Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Skrzynicach i Tuszowie oraz dwa Gimnazja Publiczne w Jabłonnie i Piotrkowie. Działa także Ochotnicza Straż Pożarna oraz dziewięć zespołów śpiewaczych.

  Gmina Jabłonna ma charakter podmiejskiej gminy rolniczej, bowiem 79% gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie rolniczą, jedynie 9% gospodarstw czerpie również dochody z działalności pozarolniczej zaś 10% gospodarstw rolnych nie prowadzi żadnej działalności – są to w większości gospodarstwa emerytów i rencistów o słabej kondycji finansowej, produkujące w większości na potrzeby własne. Spośród gospodarstw podejmujących działalność pozarolniczą 12,43% znajduje się w branży handlowej, 35,32% zajmuje się przetwórstwem przemysłowym, 8% transportem i magazynowaniem, a 5,5% to firmy z branży budowlanej. Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 330 firm zarejestrowanych w systemie REGON. W grupie przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, branżami dominującymi są: handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz drobne usługi dla ludności (77,2%), usługi transportowe stanowią 14,4% ogółu przedsiębiorstw, natomiast zakłady produkcyjne zaledwie 8,3% zarejestrowanych.

  Źródło: www.jablonna.lubelskie.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Jabłonna, Magdalena Sałek-Lewczyk

  Top