Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członkini Komitetu Społecznego, Dorota Ozimek, Fundacja Szpilka.

Animator i menedżer kultury, pedagog, absolwentka UMCS. Od ponad 20 lat zajmuje się szeroko pojętą animacją czasu wolnego, pracą z grupą, metodami aktywizującymi, kreatywnością, integracją, motywacją, a zwłaszcza wśród kobiet. Od 1993 r. aktywnie działa w organizacjach pozarządowych w Lublinie. Współzałożycielka i prezes Fundacji Szpilka od 2013 r., pomysłodawczyni i koordynatorka ponad 30 projektów kulturalnych. Od kilku lat współpracuje z Urzędem Miasta Lublin jako członek komisji konkursowych – Biuro Partycypacji Społecznej, Wydział Kultury, Wydział Ochrony Środowiska. Dwukrotnie otrzymała stypendium Prezydenta Lublina z zakresu upowszechniania kultury. Od 2021 r. jest członkiem komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury, a od 2022 r. jest przewodniczącą tej komisji. Od 2019 r. jest członkiem Rady Kultury Miasta Lublin. Zawodowo od kilkunastu lat zajmuje się koordynacją projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych a także projektów finansowanych ze środków unijnych. Od kilku lat zajmuje się dostępnością, ekologią.

Top