Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członek Komitetu Społecznego, prof. Zbigniew Pastuszak, UMCS.

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Dziekan (w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020) oraz Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Przewodniczący Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina oraz Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O. Lublin. Autor ok. 250 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Zastępca redaktora naczelnego Expert Systems with Applications (Elsevier) i redaktor naczelny czasopism International Journal of Management and Enterprise Development oraz International Journal of Value Chain Management (Inderscience); recenzent w: Elsevier, Emerald i IEEE Computer Society. Profesor wizytujący w Faculty of Industrial Engineering and Business Management, Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia), University of Primorska Faculty of Management (Koper, Słowenia) i International School for Social and Business Studies (Celje, Słowenia). Współorganizator konferencji: Management International Conference w Hiszpanii i Tunezji; Technology Innovation and Industrial Management w Tajlandii, Finlandii i w Lublinie oraz MakeLearn w Chorwacji, Włoszech i Rumunii. Członek Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Posiada tytuł Computer Educator of the Year (IACIS, 2008, Atlanta, USA) oraz nagrodę 2012 Emerald Outstanding Paper Award (Wielka Brytania). Habilitację z dziedziny nauk ekonomicznych (zarządzanie) uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim w 2009 r. Jest członkiem Rady Rozwoju Lublina (2012 i nadal), konsultantem Strategii Lublin 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030. Zainteresowania naukowe: gotowość sieciowa, implementacja e-biznesu, logistyka, informatyka ekonomiczna, funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej.

Top