Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członek Komitetu Społecznego, Paweł Prokop, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich.

Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej, członek władz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, trener i konsultant z zakresu zarządzania instytucjami sektora publicznego, społecznego i biznesowego. Autor wielu programów współpracy międzynarodowej, ekspert w programach samorządowych i społecznych, w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych.

Top