Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członek Komitetu Społecznego, dr Marcin Pomarański, UMCS.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt w Katedrze Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor publikacji naukowych podejmujących problematykę współczesnych doktryn i ruchów politycznych, relacji polityki i religii, a także partycypacji obywatelskiej; uczestnik międzynarodowych grantów badawczych poświęconych demokracji bezpośredniej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Top