Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członek Komitetu Społecznego, dr hab. Michał Domagała, KUL.

Specjalizuje się w: prawie energetycznym, w tym w szczególności zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zasadami współpracy przedsiębiorstw energetycznych; regulacją działalności gospodarczej oraz procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną. Autor artykułów naukowych oraz monografii z zakresu prawa energetycznego. Członek Rady Naukowej ds. Samorządu Terytorialnego przy Ministrze w KPRM ds. Rozwoju Samorządu, Członek Zespołu Eksperckiego ds. biometanu przy Ministrze Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny.

Top