Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członek Komitetu Społecznego, Zbigniew Pacholik, LGD Zielony Pierścień.

Z wykształcenia jest socjologiem. Pochodzi z Lublina, ale od ponad 30 lat mieszka w gminie Nałęczów. Przez długi czas działał w nałęczowskim i powiatowym samorządzie, był radnym Rady Miejskiej (od 1998 do 2002 r.) i zastępcą burmistrza Nałęczowa (w latach 1998-2006). W latach 2006-2010 był także radnym Powiatu Puławskiego. Od 2008 r. związany jest z sektorem pozarządowym. Jest współzałożycielem i prezesem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, która wspiera inicjatywy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym na obszarach wiejskich, głównie na obszarze 11 gmin (powiat puławski i lubelski). Organizacja ta w latach 2009-2022 pozyskała blisko 45 mln zł na wsparcie ponad 600 lokalnych projektów o charakterze inwestycyjnym i miękkim. Z zamiłowania jest regionalistą i przewodnikiem turystycznym.

Top