Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członkini Komitetu Społecznego, Małgorzata Olechowska, LGD Kraina wokół Lublina.

Od 2009 kierownik biura Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, od sierpnia 2020 – prezes LGD. Odpowiada m.in. za: opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, opracowanie i wdrażanie procedur konkursowych dla LGD w ramach podejścia LEADER, organizację blisko 50 naborów wniosków w trybie konkursowym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury publicznej, projektów grantowych (łączny rozdysponowany budżet ok. 40 mln złotych) oraz realizację działań aktywizujących w zakresie rozwoju lokalnego na terenie powiatu lubelskiego.

Top