Skip to content

Ułatwienia dostępu

Agnieszka Rudawska – Kierownik Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”

Filolog, pedagog, trenerka kompetencji cyfrowych, moderatorka partycypacyjnego planowania strategicznego i doradczyni w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych. Od blisko 20 lat związana z trzecim sektorem, zajmuje się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. Od 2008 r. pracuje przy wdrażaniu podejścia Leader na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowania społeczności lokalnej i podejmowania oddolnych inicjatyw – początkowo w ramach Pilotażowego Programu Leader+, potem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2016 r. kieruje biurem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”, gdzie odpowiada za sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD, w tym organizację naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, realizację działań aktywizujących społeczność lokalną, animowanie współpracy sektorowej i międzysektorowej oraz realizację innych projektów stowarzyszenia poza LSR.

 

Top