Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członkini Komitetu Społecznego, Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Liderka zespołu zmian systemowych i rzecznictwa w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (OTOP), członkini Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, wieloletnia pracownica organizacji pozarządowych oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Koordynatorka projektów, trenerka oraz autorka programów edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka ochrony środowiska (KUL) oraz studiów podyplomowych: Przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (KUL), Rozwój w dobie globalizacji „Global development” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Prawo ochrony środowiska” (Uczelnia Łazarskiego).

Top