Skip to content

Ułatwienia dostępu

Spotkanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LOM

W Gminie Niemce odbyło się spotkanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LOM. Członkowie Komisji dopełnili statutowych obowiązków i zaopiniowali – pozytywnie – sprawozdania Zarządu z działalności oraz finansowe za poprzedni rok.

Top