Skip to content

Ułatwienia dostępu

Warsztaty z przedstawicielami młodzieży rad gmin z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – Lublin is YOUth pracujemy warsztatowo z przedstawicielami i przedstawicielkami młodzieżowych rad gmin z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Młodzież z Lublina, Garbowa, Lubartowa, Jabłonnej i Świdnika integruje się, wymienia pomysłami i doświadczeniami oraz planuje wspólne działania. A nad wszystkim czuwa Dawid Reja z Fundacja Sempre a Frente.


Top