Skip to content

Ułatwienia dostępu

Konferencja w ramach ESM 2023

Zapraszamy na współorganizowany przez nas panel dyskusyjny pod tytułem Wyzwania w kreowaniu polityk młodzieżowych w Polsce, który odbędzie się za tydzień, 7 grudnia, w auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

Podczas panelu Uwarunkowania wdrażania polityki młodzieżowej na obszarach wiejskich, dotyczącego współpracy regionalnej, chcielibyśmy podyskutować o możliwościach wdrażania i transferowania wspólnych działań w tematyce polityki młodzieżowej na obszarach metropolitalnych. Wśród ekspertów zasiądzie Dyrektor Stowarzyszenia LOM, Radosław Guz.

Więcej o konferencji:

Organizatorzy: Miasto Lublin, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Instytut Socjologii UMCS, Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Koło Naukowe Badaczy Społecznych
Partnerzy: Fundacja Pole Dialogu, Lubelska Grupa Badawcza
Patronaty: Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa SocjologicznegoWydarzenie jest częścią Festiwalu Podsumowania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Jednym z kluczowych procesów realizowanych w ramach obchodów ESM było opracowanie dokumentu Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi stworzyliśmy dokument, który określa wizję, wartości oraz kierunki rozwoju Lublina, jako miasta przyjaznego młodym.

Dostrzegając potencjał polityk młodzieżowych, będących elementem rozwoju lokalnego, a także przyjmując zobowiązanie, jakie niesie ze sobą tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. Wyzwania w kreowaniu polityk młodzieżowych w Polsce, podczas której zaprezentujemy najważniejsze elementy projektu lubelskiej polityki młodzieżowej. Wraz z przedstawicielkami Krakowa, Warszawy i Poznania porozmawiamy o roli, jaką dokumenty młodzieżowe mogą pełnić w polityce miejskiej i jakie rozwiązania w tym zakresie są najbardziej efektywne. Nad możliwościami sieciowania samorządów w tematach młodzieżowych i wdrażaniu działań z zakresu polityk młodzieżowych na obszarach wiejskich, zastanowimy się wspólnie z samorządowcami gminnymi oraz reprezentantami jednostek obszarów metropolitalnych. Podczas wydarzenia będziemy również rozmawiać o edukacji obywatelskiej i partycypacji młodych ludzi, poznamy rekomendacje Młodzieżowego Panelu Obywatelskiego realizowanego przy wsparciu Miasta Lublin, a także wysłuchamy podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w ramach inicjatywy bilateralnej Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży, finansowanej ze środków funduszy norweskich i EOG. 

Szczegółowy program: https://lublin.eu/lublin/esm2023/festiwal-podsumowania-rogram/?fbclid=IwAR0GPtem2giSFtufLtI0u6nMpUaiKgWpwoHNgYUMkMHAbSULRdCoEvg5uUg#id_22

Top