Skip to content

Ułatwienia dostępu

Obchody Światowego Dnia Miast

  • Inne

Światowy Dzień Miast organizowany jest pod egidą ONZ od 2014 roku. Idea wiąże się z pojęciem globalnej urbanizacji, dzięki której współpraca i wspólne rozwiazywanie problemów lokalnych przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na całym świecie.

Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Act Local to Go Global” – Działaj lokalnie, aby działać globalnie. Lubelski Obszar Metropolitalny jest jednym z setek obszarów funkcjonalnych, które działają w Europie i w zintegrowany sposób odpowiadają na potrzeby prawie 70% populacji UE zamieszkującej obszary zurbanizowane. Różne państwa – wspólne problemy.

Top