Skip to content

Ułatwienia dostępu

Dworzec Metropolitalny – przyglądamy się inwestycji

  • Inne

Dziś ma zostać postawiony kolejny krok na drodze do otwarcia Dworca Metropolitalnego – zakończone zostaną wszelkie prace budowlane, wykończeniowe i porządkowe, a rozpoczną się odbiory poszczególnych elementów inwestycji. Oddanie Dworca do użytkowania planowane jest na początek roku 2024.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin – profil Facebook


Dworzec Metropolitalny w Lublinie będzie obsługiwał komunikację miejską, pozamiejską i dalekobieżną, stając się centrum komunikacyjnym Lubelskiego Obszar Metropolitalnego. Intermodalność i zintegrowanie transportu wspiera dodatkowo sąsiedztwo Dworca Kolejowego Lublin Główny, podziemny parking oraz stacje roweru miejskiego. Budynek Dworca zachwyca nie tylko swoi, wyglądem, ale szeregiem rozwiązań wspierających ochronę środowiska, m.in. użycie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych o wydajności gwarantującej samowystarczalność budynku, otoczenie hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła, zastosowanie kostki brukowej antysmogowej, czy zielony dach.

Ponadto, wraz z budową Dworca zmodernizowany został cały układ komunikacyjny w okolicy.


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin – profil Facebook


Dworzec powstał w ramach projektu Miasta Lublin „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie: https://lublin.eu/…/uniaeuropejska/transport-publiczny/…

Wszystkie projekty ze środków dla ZIT, zrealizowane w perspektywie 2014-2020, można znaleźć na naszej Mapie Inwestycji: https://slom.pl/mapa-inwestycji/

Top