Skip to content

Ułatwienia dostępu

LOM liderem wykorzystania środków UE dla ZIT

LOM liderem wykorzystania środków UE dla ZIT!

Podczas cyklicznego spotkania wojewódzkich ZIT – które tym razem odbyło się w Białymstoku – zostaliśmy uhonorowani przez Unię Metropolii Polskich za „wybitną efektywność w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”, ze szczególnym docenieniem projektu budowy Dworzec Lublin.

List gratulacyjny z rąk Prezesa Zarządu UMP, Tadeusza Truskolaskiego, odebrał Dyrektor Biura Stowarzyszenia LOM, Radosław Guz.

Dziękujemy za uznanie! Wchodzimy zatem w okres realizacji projektów z perspektywy 2021-2027 zmotywowani do pracy i dalszego rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.Zdjęcia: Dawid Gromadzki / UM Białystok

Top