Skip to content

Ułatwienia dostępu

Spotkanie zespołu ZIT z całej Polski w Rzeszowie

Bierzemy udział w cyklicznym spotkaniu zespołów ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z całej Polski. Tym razem gościmy w Rzeszowie. Tematem dyskusji i wymiany doświadczeń są wyzwania przy opracowaniu i przyjęciu strategii rozwoju ponadlokalnego dla obszarów funkcjonalnych.

Top