Skip to content

Ułatwienia dostępu

Raport z konsultacji społecznych Strategii LOM

Na przełomie sierpnia i września 2023 roku odbył się ostatni etap konsultowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.

Konsultacje odbyły się w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi do dokumentów można było zgłaszać w terminie od 23 sierpnia do 14 września drogą elektroniczną, pisemnie oraz ustanie w siedzibie Stowarzyszenia LOM. Ponadto 4 września zostało zorganizowane otwarte spotkanie konsultacyjne w siedzibie organizacji.

Podsumowanie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wraz z rezultatami konsultacji społecznych, zostały zebrane i opisane w raporcie.


Podsumowanie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych dla projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2023 – Pobierz

Top