Skip to content

Ułatwienia dostępu

Przyjęcie Strategii LOM

Najważniejsze w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się 4 października w Gmina Jabłonna. Przyniosło bowiem bardzo ważną decyzję: członkowie Stowarzyszenia LOM przyjęli Strategię Rozwoju Ponadlokalnego LOM do roku 2030 – kluczowy dokument determinujący wspólne cele i działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej współpracujących w ramach LOM jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwalenie Strategii otwiera drzwi do pozyskiwania środków zewnętrznych na wskazane w dokumencie projekty, m.in. w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Dziękujemy wszystkim partnerom za zaangażowanie i współpracę. Jest to nasz wspólny sukces!

Dokument do pobrania znajduje się na podstronie DOKUMENTY.

Top