Skip to content

Ułatwienia dostępu

Przyjęcie Strategii LOM przez ZWL

Pragniemy poinformować, że Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 została pozytywnie oceniona przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ślad za pozytywną opinią Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął odpowiednia uchwałę.

W efekcie Członkowie Stowarzyszenia LOM mogą składać wnioski o dofinansowanie na projekty zidentyfikowane w Strategii, zwłaszcza w ramach instrumentu ZIT finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

Więcej o Strategii w zakładce: https://slom.pl/strategia/

Top