Skip to content

Ułatwienia dostępu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LOM

Za nami ważne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LOM, podczas którego:

✅zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za 2022 rok,

✅przyjęty został Plan Mobilności Miejskiej dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040),

✅poszerzony został skład Komitetu Społecznego LOM.

Dziękujemy wszystkim partnerom za obecność, a zwłaszcza Miasto Lubartów za zorganizowanie spotkania.


Miasto Lublin, Gmina Bełżyce, Bychawa.pl, Gmina Garbów, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna – lubelskie, Gmina Jastków, Gmina Kamionka, Gmina Konopnica, Gmina Lubartów /oficjalny profil/, Urząd Miejski w Łęcznej, Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Piaski, Urząd Gminy Spiczyn, Gmina Strzyżewice, Miasto Świdnik, Gmina Wojciechów, Gmina Wólka, Powiat Lubelski – Starostwo Powiatowe w Lublinie, Powiat Lubartowski – Serwis Informacyjny, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki w Świdniku

Top