Skip to content

Ułatwienia dostępu

Gmina Miejska Świdnik leży we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, jest siedzibą powiatu świdnickiego. Miasto o powierzchni 20 km2 zamieszkuje 37 129 osób.

Prawa miejskie Świdnik uzyskał w 1954 r. Miasto jest szerzej znane z wytwórni śmigłowców WSK PZL-Świdnik, produkującej m.in. śmigłowce PZL W-3 Sokół, Anakonda oraz SW-4, a w przeszłości także Mi-1 (dawniej zwany SM-1) i motocykle WSK. Obecnie miasto jest również znane z kolonii susłów perełkowanych, będących gatunkiem zagrożonym i pod ochroną. Z tego powodu obszar lotniska, na którym susły się osiedliły, został zgłoszony do programu Natura 2000 w celu ochrony gatunku.

Pierwsze wzmianki o Świdniku pochodzą z 1392 r., kiedy w źródłach pojawia się nazwa Świdnika Wielkiego (Maior Świdnik bądź Magna Swydnyk). W tym roku król Władysław II Jagiełło nadał sołectwo królewskie Piotrowi z Moszny, zaś wieś została ulokowana na prawie niemieckim. W latach 1393-1421 pojawia się nazwa Świdnika Małego (Świdnik Minor), który w 1442 r. został przez Władysława III Warneńczyka zapisany czterem braciom z Hadynowa (Podlasie). W 1450 r. pojawia się nazwa kolejnej wsi – Świdniczek. W 1795 r. wsie o wspólnej nazwie Świdnik zostają włączone do zaboru austriackiego. Następnie w 1809 r. zostają przyłączone do Księstwa Warszawskiego, jednak od 1815 r. znajdują się w Królestwie Kongresowym (zabór rosyjski).

Pierwszą kolej poprowadzono przez Świdnik w 1877 r., wraz z budową Kolei Nadwiślańskiej. Na przełomie XIX i XX wieku zauważono w Świdniku specyficzny mikroklimat, który sprzyjał wypoczynkowi i pomagał w leczeniu reumatyzmu. Dlatego też w pobliskiej wsi Adampol, przy stacji kolejowej Świdnik (tzw. stara stacja, obecnie nieczynna), powstało letnisko i uzdrowisko, które później – w wyniku inwestycji lotniczych i II wojny światowej – przestało istnieć. Z powodu widma nadciągającej II wojny światowej w 1935 r. rozpoczęto budowę lotniska w Świdniku, którą ukończono w 1937 r. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto przy lotnisku budowę szkoły Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, która miała szkolić pilotów. Uroczyste otwarcie Cywilnej Szkoły Pilotów L.O.P.P. im. Marszałka Śmigłego-Rydza nastąpiło 4 czerwca 1939 r. Wydarzenie to zadecydowało o lotniczym charakterze przyszłego miasta. Lotnisko i szkoła pilotów zostały jednak już 2 września 1939 r. zbombardowane przez Niemców, którym później, podczas wojny, służyły do celów wojskowych. Tuż przed wkroczeniem oddziałów radzieckich do Lublina i Świdnika w lipcu 1944 r. Niemcy zdążyli zniszczyć lotnisko.

Po wojnie, w 1949 r., rozpoczęto wyrąb lasu pod budowę Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego o profilu lotniczym (budowa ruszyła rok później). Wytwórnia została otwarta w 1951 r. Pierwsi pracownicy mieszkali w barakach w obecnym przyzakładowym parku i na Franciszkowie.

W 1951 r. stanęły pierwsze bloki mieszkalne przy ulicach Świerczewskiego i Sławińskiego (obecnie Okulickiego i Niepodległości). Osiedle rozwijało się na tyle szybko, że 7 października 1954 r. wydano rozporządzenie w sprawie nadania mu oraz Adampolowi statusu miasta. Rozporządzenie to weszło w życie 13 listopada 1954 r., nazwę miasta ustalono na Świdnik. Miasto liczyło wtedy 7 tys. mieszkańców. Możliwość pracy w nowym zakładzie sprawiała, że do Świdnika przyjeżdżało wielu ludzi, a miasto rozwijało się bardzo szybko. Świdnik należy uznać za miasto planowane (nie zaś naturalne), które z założenia miało być miastem typowo socjalistycznym.

Świdnik zaczął się rozwijać w kierunku południowym i wschodnim. W latach 50., 60. i 70. powstawały nowe osiedla: Racławickie, Kopernika, Kościuszki, a także dalsze: Sławińskiego-Wschód (obecnie Wschód), Lotnicze, Brzeziny, jak również osiedla domków jednorodzinnych: Radość, Żwirki i Wigury, oraz Olimpijczyków (obecnie Kusocińskiego). Także Adampol był coraz bardziej intensywnie zabudowywany. Wraz z przestrzennym rozwojem oddawano do użytku kolejne instytucje: szkoły, przychodnie, szpital, kino, natomiast pierwszy kościół wybudowano w 1977 r. (po 20 latach odkąd zaczęto zbierać podpisy domagając się jego budowy).

W 1960 r. liczba mieszkańców wynosiła 11 tys., zaś w 1970 r. już 20 tys.

8 lipca 1980 r. w WSK PZL Świdnik wybuchł strajk określany mianem Świdnickiego Lipca, który tym samym rozpoczął Lubelski Lipiec ’80, a następnie Sierpień ’80. Wydarzenia te doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”. Strajk z lipca 1980 r. wywołał również wiele innych strajków w regionie, natomiast na WSK i w innych zakładach regionu zaczęły powstawać komitety założycielskie. 13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny i doszło do pacyfikacji zakładu WSK Świdnik. Wielu działaczy „Solidarności” aresztowano i internowano, dlatego też związek zszedł do działalności podziemnej. Również sami mieszkańcy miasta protestowali przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. 13 dnia każdego miesiąca wielu mieszkańców zapalało świece w oknach swoich mieszkań. Ponadto protestem były tzw. Świdnickie Spacery, czyli masowe wychodzenie świdniczan na spacer w porze nadawania dziennika. Spowodowało to wprowadzenie przez milicję wcześniejszej niż normalnie godziny policyjnej oraz liczne represje. Komisja Krajowa „Solidarność” w 1982 r. nagrodziła społeczność Świdnika za tę postawę.

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. Świdnik rozbudował się o kilka nowych osiedli. Pod koniec lat 90. oddano do użytku osiedle Słoneczne, natomiast po 2000 r. – osiedle Brzeziny-Kalina, oraz część osiedla Polesie.

Źródło: www.swidnik.pl, www.e-swidnik.pl

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Burmistrz Świdnika, Marcin Dmowski

Lublin to największe miasto na wschodzie Polski, a zarazem stolica województwa lubelskiego, to „Brama Unii Europejskiej na Wschód”, stolica Polski Wschodniej. Zajmuję powierzchnię 147,45 km2, na której mieszka 331 991 osób. Czyni to Lublin 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji.

Lublin położony jest na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie, odmienne krajobrazowo części: lewobrzeżną, z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi oraz prawobrzeżną – będącą częścią Płaskowyżu Świdnickiego. Lublin należy historycznie do Małopolski i jest stolicą Lubelszczyzny. Ogromnym atutem miasta jest jego położenie w niedużej odległości od wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Lublin jest największym ośrodkiem akademickim, gospodarczym i administracyjnym po wschodniej stronie Wisły. Najbliższe przejście graniczne z Ukrainą – Dorohusk, znajduje się niecałe 100 kilometrów stąd. Od Lwowa dzieli Lublin zaledwie 217 kilometrów, czyli ok. 3 godziny jazdy samochodem, a podróż do oddalonego o 503 kilometry Mińska, stolicy Białorusi, zajmuje ok. 6 godzin. Położenie czyni Lublin w obecnych realiach geopolitycznych ambasadorem spraw wschodnich w Unii Europejskiej oraz reprezentantem spraw unijnych na Wschodzie.

Krzyżują się tu ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki stale udoskonalanej infrastrukturze komunikacyjnej, powstają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z centralną i południową Polską, a otwarty w grudniu 2012 roku Port Lotniczy Lublin zapewnia szybki dostęp do najważniejszych miast i węzłów komunikacyjnych Europy: Dublina, Frankfurtu, Londynu, Oslo i Sztokholmu.

Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Bogata, siedmiowiekowa historia Lublina oraz położenie w wielokulturowym tyglu stanowią o jego szczególnych walorach. To zaczarowane miejsce przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.

Lublin to miasto inspiracji, gdzie świadomość historii inspiruje przyszłość. Odbywają się tu renomowane międzynarodowe wydarzenia artystyczne, festiwale teatralne, muzyczne i prezentujące sztukę współczesną. Wysoki poziom oferty kulturalnej zapewniają również działające w mieście teatry, galerie, kluby studenckie. Organizowane koncerty, przedstawienia, happeningi, festiwale czy wystawy ożywiają ulice Lublina. Wśród najbardziej znanych imprez kulturalnych można wymienić Carnaval Sztuk-Mistrzów, Festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Festiwal „Konfrontacje Teatralne” czy Europejski Festiwal Smaku.

Lublin jest jednym z miast o największej dynamice inwestycji. Uruchomienie Portu Lotniczego Lublin, budowa obwodnicy wraz z drogami dojazdowymi czy unowocześnienie systemu miejskiego transportu publicznego w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju infrastruktury i tworzenia przyjaznych warunków do inwestowania, co sprawia, że Lublin umacnia swoją pozycję na mapie Polski i Europy.

Lublin jest jednym z najważniejszych i najprężniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Zachęca do edukacji bogatą ofertą kierunków studiów, doskonałą kadrą naukową oraz działaniami na rzecz wspierania studentów m.in. poprzez przyznawane stypendia i nagrody. Na cieszących się renomą uczelniach publicznych i w zdobywających prestiż niepublicznych szkołach wyższych studiuje ponad 70 tys. osób, nie tylko z Polski.

Lublin jest Bramą Wschodu, wizytówką Polski w kontaktach z krajami Partnerstwa Wschodniego. To efekt nie tylko położenia geopolitycznego, ale również dziedzictwa historycznego miasta. Integrująca się Europa przesunęła się daleko na Wschód, przywracając Lublinowi jego naturalną rolę łącznika pomiędzy Wschodem i Zachodem. Lublin jest niekwestionowanym liderem w Polsce we współpracy ze wschodnimi partnerami. Dotyczy ona zarówno oficjalnych kontaktów na poziomie władz i urzędów, jak i bezpośrednich związków wielu instytucji, firm i organizacji pozarządowych. Prowadzone działania związane są z różnymi dziedzinami życia, są to m.in.: inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania miastem, projekty w obszarze kultury i nauki.

Źródło: www.lublin.eu

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk

Współczesny Lubartów to miasto stale rozwijające się, inwestujące w nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Jest położone 26 km na północ od Lublina. Zajmuje obszar 13,91 km², leży w środkowej części Lubelszczyzny, nad rzeką Wieprz. Jest siedzibą powiatu i dziesiątym co do wielkości miastem w województwie lubelskim, pod względem liczby mieszkańców (22 tysiące).

Przywilej lokacyjny miastu nadał Król Zygmunt I Stary 29 maja 1543 r., z inicjatywy wojewody lubelskiego Piotra Firleja. Nazwa miasta wiąże się z rodami jego właścicieli: Firlejów (Lewartów – od herbu Lewart) i Sanguszków (Lubartów – od legendarnego przodka Lubarta).

Atrakcyjność Lubartowa do prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 2000 funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych. Część z nich działa na terenach gospodarczych, gdzie w 2011 roku powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec.

Wizytówką miasta jest Zespół Pałacowo – Parkowy. Dzięki rekonstrukcji, której dokonano w oparciu o projekt polskiego planisty ogrodów – Gerarda Ciołka, jako jeden z nielicznych w kraju park lubartowski utrzymany jest w stylu francuskim. Obecnie prowadzona jest rewitalizacja tego terenu. Tuż obok trwa remont barokowo-klasycystycznej, przypałacowej oranżerii (obecnie własność prywatna), która po II wojnie światowej popadła w ruinę.

W pobliżu Pałacu Sanguszków położona jest Bazylika mniejsza św. Anny, wybudowana w latach 1733-1738, projektu Pawła Antoniego Fontany. Ten barokowy, murowany, dwuwieżowy kościół, został ufundowany przez Księcia Pawła Karola Sanguszkę. Warty obejrzenia jest Kościół św. Wawrzyńca w stylu baroku toskańskiego, położony przy Klasztorze O. Kapucynów. Piękne są również okolice Lubartowa. Miasto położone jest w otoczeniu Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest jednym z cudów Polski wyłonionych w konkursie National Geographic.

Lubartów to także sport na światowym poziomie. Przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Autonomiczna Grupa Sekcji już od lat zdobywają złote i srebrne medale na europejskich i światowych mistrzostwach w Taekwon-do ITF. Na kulturalnej mapie miasta wyróżnia się Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina, wielokrotnie nagradzana na krajowych przeglądach Kapela Ludowa „Lubartowiacy”, a także Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. W mieście organizowane są imprezy ogólnopolskie oraz o zasięgu wojewódzkim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Rock Alert Festiwal, Muzykowanie na Ludową Nutę, Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów, Lubartowskie Annowanie – Zlot Anek, Święto Roweru, Biegi Lewarta, Dni Lubartowa, Amatorskie Spotkania Taneczne, Ogólnopolski Turniej Szachowy. Lubartów na stałe współpracuje z miastami partnerskimi: Hajdudorog na Węgrzech i Raseiniai na Litwie. Od 2007 roku do realizowanej współpracy dołączył Emilczyn z Ukrainy. Lubartów utrzymuje także kontakty z ukraińskim miastem Sławuta, związanym z rodem Sanguszków.

Źródło: www.lubartow.pl

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Burmistrz Miasta Lubartów, Krzysztof Paśnik

Top