Skip to content

Ułatwienia dostępu

LOT Metropolia Lublin dołącza do grona Partnerów Stowarzyszenia LOM

Na mocy porozumienia będziemy wspólnie:
✅ budować pozytywny wizerunek Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
✅ współpracować międzysektorowo na rzecz rozwoju turystyki w regionie,
✅ lobbować na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i powiązanego z nią systemu transportu publicznego,
✅ wspierać innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii w dziedzinie turystyki i transportu publicznego.
Poza tym będzie sieciować i integrować naszych partnerów, aby jak najszerzej wykorzystywali potencjał turystyczny LOM.
Zapraszamy na stronę LOT Metropolia Lublin: https://lublininfo.com/

Top