Skip to content

Ułatwienia dostępu

Komitet Społeczny LOM. Poznaj nas bliżej.

Komitet Społeczny LOM jest społeczno-gospodarczym ciałem doradczym Stowarzyszenia LOM. Należą do niego osoby reprezentujące takie obszary jak społeczeństwo obywatelskie, ochrona środowiska czy włączenie społeczne i niedyskryminacja.Chcesz bliżej poznać członków i członkinie Komitetu? Chcesz dołączyć do tego grona? Dowiedz się więcej: https://slom.pl/komitet-spoleczny/

Top