Skip to content

Ułatwienia dostępu

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków do programu FEL 2021-2027

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Będzie obowiązywał dla wszystkich naborów przez najbliższy rok. Wśród zmian są nowe terminy, dodatkowe nabory w działaniach oraz nowe zakresy.

Szczegółowe informacje o zmianach, wraz z aktualnym harmonogramem, dostępne są na stronie programu FEL 2021-2027.

Top