Skip to content

Ułatwienia dostępu

Fundacja Zamek Bełżyce jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz bełżyckiego zamku, samego miasta i jego mieszkańców.

Wśród celów Fundacji jest m.in.:

  • popularyzacja oraz badanie dziedzictwa historycznego miasta i gminy Bełżyce oraz Lubelszczyzny, w szczególności zaś historii dawnego zamku w Bełżycach,
  • animacja życia kulturalnego, artystycznego i społecznego,
  • upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowych zwłaszcza wśród mieszkańców miasta i gminy Bełżyce oraz województwa lubelskiego,
  • integracja lokalnych środowisk miasta i gminy Bełżyce oraz Lubelszczyzny, wzajemna wymiana doświadczeń oraz sieciowanie,
  • edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych, szczególnie w obrębie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych i społecznych oraz edukacja historyczna, międzypokoleniowa i międzykulturowa,
  • wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju kreatywności, narodzin idei, myślenia w sposób przedsiębiorczy,
  • wspieranie niekonwencjonalnych działań w sferze kultury, sztuki, edukacji i animacji środowisk lokalnych,
  • promowanie otwartej edukacji.

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego Fundacja realizuje projekt „Szkolny Budżet Partycypacyjny w gminach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Więcej o Fundacji Zamek Bełżyce na stronie internetowej: zamekbelzyce.pl

Top