Skip to content

Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Partnerstwo z kierunkiem Administracja Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma na celu wsparcie procesu edukacji studentów i studentek uczelni.

W ramach współpracy będą oni:

  • odbywać praktyki studenckie w Stowarzyszeniu;
  • uczestniczyć w wizytach studyjnych;
  • pogłębiać wiedzę ma temat funkcjonowania Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;
  • wybierać tematy prac licencjackich/magisterskich dotyczące działania obszarów funkcjonalnych i realizacji instrumentu ZIT na przykładzie LOM;
  • mieć bezpośrednie wsparcie specjalistów i specjalistek ze Stowarzyszenia.
Top