Skip to content

Ułatwienia dostępu

Powiat liczy 5 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego, w tym jedną gminę miejską (Świdnik), jedną miejsko-wiejską (Piaski) oraz trzy gminy wiejskie (Mełgiew, Rybczewice i Trawniki).

Pod względem powierzchni Powiat Świdnicki jest najmniejszy w województwie lubelskim. Jego powierzchnia wynosi 468,3 km2.

Powiat Świdnicki położony jest w centralnej części województwa lubelskiego. Graniczy z powiatami: lubelskim (grodzkim), lubelskim (ziemskim), łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim. Stolica powiatu – Świdnik, położona jest 10 km na wschód od Lublina, przy trasie międzynarodowej Warszawa–Kijów, Warszawa–Lwów. Powiat Świdnicki położony jest w odległości ok. 70 km od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią.

Istniejące wartości przyrodnicze, biologiczne (widoczne wyraźnie do dziś – bujnie rozwijająca się zieleń, czyste powietrze, atrakcyjne siedlisko dla rzadkich gatunków fauny) terenu obecnej siedziby powiatu znajdują usankcjonowanie w historycznym funkcjonowaniu miejsca. Na przełomie XIX i XX wieku znajdowało się tu położone w lesie letnisko i uzdrowisko, którego klimat sprzyjał odnowie biologicznej i działał leczniczo szczególnie przy schorzeniach reumatycznych. W owym czasie Świdnik pełnił funkcję wsi letniskowej głównie Lublina, choć nie tylko. Być może tak by zostało i kulturowy rozwój tej właśnie przestrzeni poszedłby zupełnie w innym kierunku gdyby nie rozwój przemysłu lotniczego na tym terenie.

Źródło: www.powiatswidnik.pl

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Starosta świdnicki, Łukasz Reszka

Powiat puławski jest jednym z większych powiatów województwa lubelskiego W skład powiatu puławskiego wchodzi 11 gmin, w tym jedna miejska (miasto Puławy), dwie miejsko-wiejskie (Kazimierz Dolny i Nałęczów) oraz 8 wiejskich (Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn). W obrębie powiatu znajdują się 162 sołectwa. Powiat zajmuje powierzchnię 934 km2. Zamieszkuje go ponad 108 tys. mieszkańców.

Powiat Puławski leży w zachodniej części województwa lubelskiego nad Wisłą i jej dopływami: Wieprzem, Kurówką i Bystrą. Powiat jako jednostka administracyjna funkcjonuje od 1867 r. wtedy nosił nazwę „Powiat Nowoaleksandryjski”. Na przestrzeni dziejów siedzibą administracyjną tego ternu były: Kurów, Lublin, Józefów nad Wisłą oraz Kazimierz Dolny.

Jest to styk czterech rejonów geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej, Doliny Środkowej Wisły i wschodniego skrawka Równiny Radomskiej.

Ziemia Puławska to jeden z najciekawszych regionów Polski. Łączy ona w sobie niepowtarzalne walory krajoznawczo-przyrodnicze i bogatą historię z nowoczesnością. Powiat puławski to nie tylko trójkąt turystyczny „Puławy-Kazimierz-Nałęczów”, ale także Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz 5 instytutów naukowych. To także znaczące miejsce na kulturalnej mapie Polski.

O wyjątkowych walorach turystycznych powiatu puławskiego decyduje ukształtowanie jego powierzchni oraz bogata historia. Ziemię Puławską tworzy bowiem malowniczy Płaskowyż Nałęczowski, unikatowy w skali Europy Małopolski Przełom Wisły oraz słynący z bogactwa roślin i zwierząt teren Pradoliny Wieprza. Najciekawsze pod względem przyrodniczym tereny wchodzą w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, który zajmuje blisko 1/3 obszaru powiatu.

Na terenie powiatu nie brakuje również miejsc wartych odwiedzenia. Puławy to dawna siedziba książąt Czartoryskich, po których pozostał tu zespół pałacowo-parkowy z licznymi zabytkami (pałac, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki). Kazimierz Dolny to perła polskiego renesansu. Malowniczy rynek z pięknymi kamieniczkami, klasztor i kościół farny, urokliwe uliczki miasteczka oraz przepiękny widok na Wisłę urzekły niejednego turystę, których co roku przybywa tu ponad 2 mln. Położony po drugiej stronie Wisły Janowiec może poszczycić się dobrze zachowanymi ruinami jednego z największych zamków obronnych w Polsce. Z kolei do znanego uzdrowiska w Nałęczowie przyciągają zdrowy mikroklimat, bogactwo wód leczniczych oraz malownicze szlaki spacerowe, po których niegdyś wędrowali Bolesław Prus i Stefan Żeromski.

Dzięki nieskażonemu w dużej mierze środowisku naturalnemu w gospodarce powiatu ważną rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni powiatu. Do głównych upraw zalicza się pszenicę, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe warzywa i owoce, chmiel, tytoń. Na terenie powiatu położone jest „zagłębie różane” – z uprawy różanych krzewów słynie gmina Końskowola. Jest ona ośrodkiem produkcji szkółkarskiej. Na terenie powiatu rozwija się także sieć gospodarstw agroturystycznych m.in. w okolicach Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy i Janowca.

Powiat puławski ma też drugie, nowoczesne oblicze, na które składają się przemysł i nauka. O znaczeniu Ziemi Puławskiej na gospodarczej mapie Polski decyduje przede wszystkim Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Firma jest największym przedsiębiorstwem branży nawozowo-chemicznej w Polsce i liczącym się dostawcą na rynkach światowych. Jest także największym pracodawcą Lubelszczyzny. Zakłady stale unowocześniają swoją ofertę, a poprzez proekologiczne inwestycje dbają o to, aby przyroda okolic Puław mogła powrócić do swego pierwotnego stanu.

Puławy są także siedzibą 5 instytutów naukowych, pracujących przede wszystkim na potrzeby rolnictwa. Wśród nich jest Państwowy Instytut Weterynaryjny, którego laboratorium, zmodernizowane z funduszy unijnych, należy do najnowocześniejszych w Europie oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Na terenie Powiatu zlokalizowana jest także uczelnia wyższa – Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach.

Powiat puławski ma także wiele do zaoferowania pod względem kulturalnym. Kazimierz Dolny to obfitujące w galerie miasteczko malarzy oraz siedziba artystycznej bohemy. Co roku odbywa się tu również Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, zaś w Puławach mają miejsce Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe oraz Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy. W stolicy powiatu, za sprawą Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz Młodzieżowego Domu Kultury, kwitnie ruch artystyczny, a na terenie powiatu nie brakuje twórców ludowych.

Powiat jest również widoczny na sportowej mapie Polski, przede wszystkim za sprawą piłkarzy ręcznych klubu Wisła Azoty Puławy oraz licznych drużyn piłki nożnej. Prężnie rozwija się również sport młodzieżowy. W kalendarzu imprez sportowych ważne miejsce zajmują liczne imprezy biegowe.

Źródło: www.pulawy.powiat.pl

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Starosta puławski, Danuta Smaga

Powiat lubartowski położony jest w części północnej województwa lubelskiego. Zajmuje obszar 1 289 km2, zamieszkany przez prawie 85 tys. osób. Powiat obejmuje 13 gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Miasto Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki i Uścimów. Powiat położony jest na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Znaczną część powiatu zajmuje falista równina morenowa, Wysoczyzna Lubartowska – mezoregion Mazowsza, a pozostałą część Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie, wchodzące w skład Polesia Lubelskiego.

Teren ten znajduje się w strefie stykowej dwóch prowincji geograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego, zaliczanego do Europy Zachodniej oraz Polesia stanowiącego część Europy Wschodniej. Można więc powiedzieć, że z geograficznego punktu widzenia przez powiat lubartowski przebiega granica pomiędzy tymi dwoma częściami naszego kontynentu.

Źródło: www.powiatlubartowski.pl

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Starosta lubartowski, Tomasz Marzęda

Powiat Lubelski należy do Województwa Lubelskiego i jest częścią podregionu lubelskiego. Zajmuje obszar 1 680 km2, co stanowi 6,7% powierzchni całego województwa i 0,54% powierzchni Polski. Graniczy z powiatami: łęczyńskim, świdnickim, janowskim, kraśnickim, krasnostawskim, biłgorajskim, opolskim, puławskim i lubartowskim. Za wyjątkiem niewielkiej, wschodniej części usytuowany jest wokół miasta Lublina, które jest jednocześnie stolicą województwa.

Powiat Lubelski położony jest na terenie Wyżyny Lubelskiej i obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki geomorfologiczne: Wysoczyzna Lubartowska, Płaskowyż Nałęczowski, Równina Bełżycka, Kotlina Chodelska, Wzniesienia Urzędowskie, Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska, Padół Zamojski oraz Roztocze Zachodnie. Cały obszar powiatu lubelskiego leży w dorzeczu rzeki Wisły i należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Większość wód zbiera Bystrzyca ze swymi dopływami, odprowadzając je do Wieprza. Ważny element środowiska przyrodniczego powiatu stanowią dwa Parki Krajobrazowe: Krzczonowski Park Krajobrazowy i Kozłowiecki Park Krajobrazowy, cztery Obszary Chronionego Krajobrazu: Chodelski, Czerniejewski, Dolina Ciemięgi i Kozi Bór, oraz rezerwaty: Chmiel, Las Królewski, Olszanka i Podzamcze.

Teren Powiatu Lubelskiego obejmuje tylko dwa miasta (Bełżyce i Bychawa) i aż 354 miejscowości wiejskie, w tym 347 sołectw. Zamieszkiwany jest przez ponad 150 tysięcy mieszkańców, w samych Bełżycach mieszka ponad 13 tysięcy osób, natomiast w Bychawie ponad 12 tysięcy. W skład powiatu wchodzą dwie gminy miejsko – wiejskie (Bełżyce i Bychawa) oraz 14 gmin wiejskich: Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew. Specyfika Powiatu Lubelskiego to przede wszystkim położenie wokół Lublina – stolicy województwa i największego miasta po wschodniej stronie rzeki Wisły, które stanowi także administracyjne centrum Powiatu Lubelskiego.

Źródło: www.powiat.lublin.pl

Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

Starosta lubelski, Zdzisław Antoń

Top