Skip to content

Ułatwienia dostępu

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin (LOT Metropolia Lublin) jest lokalną organizacją turystyczną, czyli specjalnym rodzajem stowarzyszenia zrzeszającego i integrującego lokalne jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. Terenem, na którym operuje organizacja jest Lubelski Obszar Metropolitalny. Celem działalności LOT Metropolia Lublin jest promocja turystyczna obszaru, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

Stowarzyszenie LOM i LOT Metropolia Lublin będą współpracowały poprzez:

  • budowanie pozytywnego wizerunku Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
  • integrację sektora publicznego, gospodarczego oraz instytucji, osób i organizacji działających na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego zainteresowanych rozwojem turystyki oraz pozyskiwaniem do realizacji tych celów społeczności lokalnych,
  • promocję atrakcji, wydarzeń, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz powiązanego z nią systemu transportu publicznego,
  • wspieranie innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie turystyki i transportu publicznego,
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów działających w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym.
  • mieć bezpośrednie wsparcie specjalistów i specjalistek ze Stowarzyszenia.

Więcej o LOT Metropolia Lublin na stronie internetowej: www.lublininfo.com

Top